SMP Vodohospodářské stavby

Dodáváme moderní a vysoce účinná řešení výroby pitné vody a čištění odpadních vod. Vše s ohledem na životní prostředí.

70

let zkušeností

10

projektů každý rok

20

oceněných projektů

Referenční projekty

Již 70 let se držíme na špici v oblasti vodohospodářských staveb na území České republiky. Specializujeme se na komplexní dodávky čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, vodovodní a kanalizační systémy, realizace projektů na vodních dílech, rekonstrukce plavebních komor, protipovodňová opatření a úpravy vodních toků.

Záleží nám na přírodě, proto klademe důraz a biologické čištění odpadních vod. Věříme obnovitelným zdrojům energie, v našem portfoliu se tak nachází i malé vodní elektrárny. A díky odborníkům v našich řadách můžete být klidnější i během povodní. Rekonstruujeme vodní díla, opravujeme jezy, upravujeme toky. Voda je naší vášní.

Aktuality